Descobreix els nostres Projectes

Treballem per arribar a dos tipus de fites de valor:
Prova de concepte pre-clínica en models animals rellevants, o Prova de concepte clínica en pacients.

Imatge

ELS NOSTRES PROJECTES

  • Terapèutics
  • Preclínic POC
  • Clínic POC
  • Compartit
 • Mecanisme d’acció únic, modificador del curs de la malaltia per a prevenir i tractar la mucositis induïda per la teràpia del càncer. Evidència preclínica sòlida, resultats de fase II al 2018, Potencial d’arribar ràpid al mercat

 • Principi actiu validat i segur pel tractament de la dermatitis atòpica i la psoriasi mitjançant l’ús d’una formulació tòpica innovadora. Resultats d’assaig clínic en pacients el 2018.

   

 • Producte injectable amb una potent activitat nefroprotectora en models animals. Resultats d’assaig de prova de concepte  en humans el 2019 

 • Producte en etapa clínica amb seguretat provada i reposicionat per tractar l’aneurisma aòrtic. Evidencia preclínica molt sòlida. Resultats d’assaig de prova de concepte en humans amb síndrome Marfan el 2021

 • Proteïna immunomoduladora que indueix tolerogènesi en cèl·lules dentrítiques, basada en una isoforma natural d’una proteïna plasmàtica pel tractament de l’artritis reumatoide, el lupus nefrític, malalties inflamatòries intestinals i altres malalties autoimmunes. Candidat preclínic seleccionat per a iniciar el desenvolupament regulatori

 • Proteïna humana natural que incrementa la supervivència i millora altres variables de comportament i histoquímiques. Prova de Concepte preclínica en models animals d’ELA en el 2016.

  OBJECTE

  Resultats previs varen mostrar que, després de l’administració IP de 50 ng de SP14037-01 a ratolins mSOD1G93A no simptomàtics, els animals tractats mostraven un increment de supervivència i un inici de la malaltia més llunyà en el temps. Així mateix, milloraven el seu estat general.
  En el projecte actual, es proposa l’estudi de l’efecte de SP14037-01 quan s’administra a ratolins simptomàtics SOD1G93A en estat poc avançat de la malaltia (a partir del dia 50, per via subcutània i 3 vegades a la setmana).
  CONCLUSSIONS
  S’ha avaluat el potencial terapèutic del compost en el model animal de l’ELA, el ratolí SOD1G93A. El compost es va administrar SC a mascles i femelles a partir dels 50 dies de vida. Es van realitzar assaigs de comportament (rotarod, catwalk gait i open field) i electromiografies, es va mesurar l’inici de la malaltia i la supervivència, es van fer assaigs immunohistoquímics i histològics i anàlisi de NMJ.
  Es va observar un efecte marginal no significant en catwalk i NMJ. Altres paràmetres varen mostrar efectes no significants en el tractament en SOD193GA.

  El projecte té el suport d’ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa, a través del programa Nuclis de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental,  finançat a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) amb la finalitat de Promoure el desenvolupament  tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.

 • Antagonista dual sense precedents, altament selectiu i potent per via oral. Caracterització en models pre-clínics rellevants d’eficàcia y seguretat per principis 2018.

 • Proteïna recombinant per al tractament de lesions musculars traumàtiques, amb potencial per l’aplicació en lesions provocades per activitat esportiva. En proves preclíniques en models murí i ové ha mostrat una acceleració significativa de la recuperació de la força muscular sense inducció de fibrosi. 

 • Pèptid amb un nou mecanisme d’acció immunomodulador, amb millor perfil de seguretat que els productes biològics existents i amb un baix cost de fabricació. Evidència in vivo en model animal. SP15008 té com a dianes l’SAA I la IL-1β. Propera fita de valor rellevant: Prova de concepte preclínica amb una formulació industrialment escalable de cara al 2019. Project cofinançat amb fondos FEDER
  Amb el suport del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)


  • Altres
  • Preclínic POC
  • Clínic POC
  • Compartit
 • Spherium Biomed participa al programa INNPACTO 2011 del Ministeri de Competitivitat d'Espanya (MINECO). El consorci liderat per igen pretén desenvolupar i validar clínicament un kit per diagnosticar l'evolució de la massa d'absorció intestinal, utilitzant una tecnologia innovadora basada en aptàmers selectius de la proteïna APO A-IV. En aquest projecte, també participen Biosystems, aptus Biotech, fundació de l'Hospital Universitari Ramón i Cajal i Universitat de Barcelona.

  El projecte Apta4 neix de l'acord marc establert entre Igen i l'Hospital Ramón i Cajal de Madrid per al desenvolupament conjunt d'una plataforma tecnològica de selecció de aptàmers, capaços de reconèixer amb alta afinitat i especificitat determinades dianes terapèutiques. El projecte APO A-IV (IPT-2011-1057-010000) va començar l'any 2011 i va ser cofinançat pel Ministeri Espanyol d'Economia i Competitivitat (MINECO), a través del programa INNPACTO.

Coneix més sobre Spherium Biomed

 

Tant si tens un projecte que vols llicenciar,
com si busques projectes en biomedicina...

CONTACTE AMB NOSALTRES A:info@spheriumbiomed.com