• Slide 1

  El nostre objectiu és ser un actor destacat

  en el mercat de llicències d'innovació biomèdica

  Saber-ne més
 • Slide 2

  Transformar el coneixement biomèdic en valor

  econòmic i social, tot buscant la millor sortida al mercat

  Saber-ne més
 • Slide 3

  Reduïm el risc de les innovacions biomèdiques,

  facilitant l’entrada a la cadena de valor

  Saber-ne més

Benvinguts a Spherium Biomed

Spherium és una empresa que desenvolupa innovacions biomèdiques d’origen acadèmic amb l’objectiu d’accelerar la transició a la cadena de valor i cap al mercat.

Imatge

Els nostres factors clau

 

MENTALITAT
EMPRENEDORA

Gestionem projectes amb enfoc pràctic, basant-nos en la proactivitat i flexibilitat de l’equip. Assumim riscos d’una manera controlada i compartint l’èxit amb els nostres col·laboradors

CONEIXEMENT DE L'ENTORN ACADÈMIC

L’àmplia experiència en recerca i transferència de tecnologia acadèmica ens fa entendre les motivacions i objectius dels originadors d’innovacions

ENTENEM LES NECESSITATS DE LA INDÚSTRIA

La nostra experiència en el desenvolupament de fàrmacs des de les primeres etapes d’investigació fins la fase clínica i la comercialització, ens permet entendre el llenguatge i les necessitats de la indústria biofarmacèutica

FOCALITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE PROJECTES

Gestió intel·ligent de projectes que permet accelerar les etapes de desenvolupament i la presa de decisions

CAPACITAT
D'INVERSIÓ

Fins a 500k€ d’inversió pròpia per projecte ens permet arribar a la següent fita de valor

La nostra missió

Convertim coneixement biomèdic en valor econòmic i social

Saber-ne més

La nostra proposta en 3 passos

 

Adquirim drets d’explotació de tecnologia biomèdica

Busquem oportunitats innovadores, tant en universitats com en centres de recerca pública, i en empreses Biotec i farmacèutiques consolidades

Transformem coneixement en productes

Després de fer una anàlisis i planificació exhaustives del camí a seguir, duem a terme les activitats i experiments per a arribar a la següent fita de valor del projecte

Trobem la millor sortida al mercat

Busquem el soci òptim (Capital Risc, Pharma ...) per mantenir el projecte en el camí cap a la seva propera fita de valor

Saber-ne més

Projectes destacats

  •  
  • Preclínic POC
  • Clínic POC
  • Compartit
  • SP11057

   Aptàmers anti-lipoproteïna A IV (Apo A IV) -Cancel-lat

  •    
  •      
  •      
  • SP13004

   Prevenció i tractament de la mucositis induïda per la ràdio i quimioteràpia

  •      
  •    
  •      
  • SP14019

   Tractament tòpic de la psoriasi i la dermatitis atòpica

  •      
  •    
  •      
  • SP12008

    Biomolècula immunomoduladora pel tractament de malalties autoimmunes

  •    
  •      
  •      
  • SP14037

   Producte biològic pel tractament de l’Esclerosi Lateral Amiotrófica (ELA). Cancel-lat

  •    
  •      
  •      
Saber-ne més